Máy Đo Độ Cứng Rockwell - Wilson Hardness

Máy Đo Độ Cứng Rockwell hãng Wilson Hardness được phân phối độc quyền bởi Công Ty TNHH Tư Vấn D.V.G, địa chỉ: 1572 Nguyễn Hoàng, phường An Phú, quận 2, tp Hồ Chí Minh. Liên hệ: 0916.144.639. Email: bui.anh.khoa@vnmicrostructure.com

Xem clip hướng dẫn: Học Phát Âm Tiếng Anh của Thủy nhé!

Cách vận hành giá điều chỉnh vật kính tự động5.4 Cách vận hành giá điều chỉnh vật kính tự động

Giá điều chỉnh vật kính được điều khiển bằng điện tử trong máy 432SVD/452SVD. Bạn có thể nhấn <←><→> để vận hành tự động giá điều chỉnh vật kính.

Chú ý:

Giá điều chỉnh vật kính không được điều khiển tự động trong máy 430SVD/450SVD.

5.4.1 Giá điều chỉnh vật kính di chuyển sang trái

Trong menu chính, giá điều chỉnh vật kính sẽ di chuyển một bước qua trái nếu bạn nhấn <←> một lần. Như Hình 5.13. Cho ví dụ, giá điều chỉnh vật kính di chuyển từ vật kính 10x đến mũi đo hoặc từ mũi đo đến vật kính 20x.

Hình 5.13 Di chuyển qua trái

Chú ý! Nếu vật kính 20x đã ở vị trí làm việc, sự vận hành này sẽ không có hiệu lực.

5.4.2 Giá điều chỉnh vật kính di chuyển sang phải

Trong menu chính, giá điều chỉnh vật kính sẽ di chuyển 1 bước sang phải nếu bạn nhấn <→> một lần. Như Hình 5.14. Cho ví dụ, giá điều chỉnh vật kính di chuyển từ vật kính 20x đến mũi đo hoặc từ mũi đo đến vật kính 10x.

Hình 5.14 Di chuyển sang phải
Chú ý: 

Nếu vật kính 10x đã ở vị trí làm việc, sự vận hành này sẽ không có hiệu lực.Liên hệ: Bùi Anh Khoa
Email: Bui.anh.khoa@vnmachine.com 
Tel: 0128.267.2482

The other types of pressure washer, may you need: