Máy Đo Độ Cứng Rockwell - Wilson Hardness

Máy Đo Độ Cứng Rockwell hãng Wilson Hardness được phân phối độc quyền bởi Công Ty TNHH Tư Vấn D.V.G, địa chỉ: 1572 Nguyễn Hoàng, phường An Phú, quận 2, tp Hồ Chí Minh. Liên hệ: 0916.144.639. Email: bui.anh.khoa@vnmicrostructure.com

Xem clip hướng dẫn: Học Phát Âm Tiếng Anh của Thủy nhé!

Bắt đầu đo5.2 Bắt đầu đo


<START> được sử dụng để bắt đầu đo độ cứng trên mẫu sau khi tất cả các thông số đã được cài đặt. Màn hình phải ở Main Menu trước khi bắt đầu đo.

Cảnh báo!
Máy sẽ thực hiện tự kiểm tra trước khi bạn bắt đầu đo.
Trước khi bạn bắt đầu
Kiểm tra những điều kiện sau đây:
-          Máy hiển thị màn hình Main Menu
-          Chỉ có mẫu đo và đồ gá trên bàn đo

Chú ý!
Không bắt đầu đo nếu không có mẫu đo trên đồ gá. Cả đồ gá và mũi đo có thể gặp nguy hiểm.

5.2.1 430/450 MVD


Cách tiến hành

1.      Đặt mẫu lên đồ gá
2.      Xoay núm điều chỉnh cùng chiều kim đồng hồ để nâng trục chính đến vị trí mẫu cách ống kính 1mm
3.      Xoay giá điều chỉnh vật kính đến độ phóng đại 10x ở trước máy. Đặt mẫu dưới ống kính độ phóng đại 10x. Xoay núm điều chỉnh chậm, cùng chiều kim đồng hồ để vật kính lấy nét cho đến khi bạn hài lòng.
4.      Xoay giá điều chỉnh vật kính đến độ phóng đại 20x lên phía trước để chỉnh tinh. Bề mặt mẫu nên được sạch sẽ trong vùng nhìn thấy sau khi lấy nét tinh.

Chú ý:

Tránh việc để mũi đo hay vật kính chạm vào mẫu trong quá trình lấy nét. Điều này có thể gây hư hỏng các phần bộ phận máy.

5.      Xoay mũi đo đến trung tâm
6.      Nhấn <START>, hệ thống sẽ bắt đầu đo và hiển thị 1 thông báo chờ trên màn hình như Hình 5.3

 
Hình 5.3 Thông báo chờ
Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện sai “Setting Eyepice to Zero” (Cài đặt thị kính về 0), hệ thống sẽ xuất hiện những thông báo sau: “SET DIGITAL ENCODER TO ZERO” như minh họa Hình 4.14. Lúc này bạn nên cài đặt thị kính về 0 trước sau đó nhấn “OK” để xác nhận. Nhấn “START” để tiến hành đo.

Nếu bạn thực hiện sai bước 5, hệ thống sẽ xuất hiện thông báo sau: “ROTATE TURRET TO INDENT POSITION” (Xoay giá đỡ vật kính đến vị trí đo), như minh họa Hình 5.4. Bạn nên đưa mũi đo đến vị trí đo trước và sau đó nhấn <OK> để xác nhận. Nhấn <START> để tiến hành đo.

 
Hình 5.4 Giá điều chỉnh vật kính không ở đúng vị trí đo

7.      Sau khi hoàn thành đo, hệ thống sẽ xuất hiện như hình như Hình 5.5 và chờ bạn nhập chiều dài đường chéo.

 
Hình 5.5a Nhập giá trị D1                 Hình 5.5b Nhập giá trị D2

5.2.2 432/452 MVD


Cách tiến hành

1.      Đặt mẫu lên bàn trượt
2.      Xoay núm vặn cùng chiều kim đồng hồ để nâng trục đỡ lên đến đúng vị trí khoảng cách giữa mẫu và mũi đo là 1.00 mm.
3.      Nhấn <←><→> để xoay vật kính 10x đến vị trí làm việc. Di chuyển mẫu để cho nó dưới thấu kính vật kính 10x. Xoay núm vặn chậm, cùng chiều kim đồng hồ để lấy nét hệ thống quang học cho đến khi bạn hài lòng.
4.      Xoay thấu kính vật kính 20x đến vị trí làm việc để lấy nét tốt. Cấu trúc mẫu ở vùng nhìn thấy nên được sạch sẽ.

Chú ý!

Không để mũi đo hoặc vật kính chạm vào mẫu trong quá trình lấy nét. Nó sẽ gây hư hỏng các chi tiết này.

5.      Nhấn <START>. Mũi đo tự động xoay đến vị trí làm việc. Hệ thống bắt đầu đo và hiển thị một thông báo chờ trên màn hình như minh họa Hình 5.3.
6.      Sau khi đo xong, vật kính 20x sẽ tự động đến vị trí làm việc. Máy sẽ hiển thị như Hình 5.5. Máy đang chờ bạn nhập giá trị chiều dài đường chéo.
7.      Khi hoàn thành bước 1 đến 4, nếu cần thiết, bạn được phép nhấn <←><→> để di chuyển mũi đo đến vị trí làm việc và sau đó thực hiện bước 5.


Liên hệ: Bùi Anh Khoa
Email: Bui.anh.khoa@vnmachine.com 
Tel: 0128.267.2482

The other types of pressure washer, may you need: