Máy Đo Độ Cứng Rockwell - Wilson Hardness

Máy Đo Độ Cứng Rockwell hãng Wilson Hardness được phân phối độc quyền bởi Công Ty TNHH Tư Vấn D.V.G, địa chỉ: 1572 Nguyễn Hoàng, phường An Phú, quận 2, tp Hồ Chí Minh. Liên hệ: 0916.144.639. Email: bui.anh.khoa@vnmicrostructure.com

Xem clip hướng dẫn: Học Phát Âm Tiếng Anh của Thủy nhé!

Phụ Kiện Máy Đo Độ Cứng Đa Năng - Wilson Hardness

PHỤ KIỆN MÁY ĐO ĐỘ CỨNG ĐA NĂNG

1. Flat Anvil – Medium – Đồ gá phẳng trung bình

These standard flat anvils are designed with a diameter of 80 mm and are ideal for hardness testers with a 25 mm diameter spindle adapter. For UH930, BH3000, and older models.

Những đồ gá phẳng này được thiết kế với đường kính 80 mm và lý tưởng cho các máy đo độ cứng có bộ điều chỉnh trục quay 25 mm, dùng cho dùng máy đo độ cứng đa năng UH930, máy đo độ cứng Brinell BH3000 và các dòng máy cũ.

2. Flat Anvil – Large – Đồ gá phẳng lớn

Flat Anvil with a diameter of 235 mm (9.2 in) for large specimens, such as castings and forgins. These flat anvils are ideal for our UH930, BH3000BLD, and older models.

Đồ gá phẳng lớn có đường kính 235 mm (9.2 in) cho các mẫu lớn như mẫu đúc và rèn. Đồ gá phẳng này lý tưởng cho dòng máy UH930, BH3000BLD và các dòng cũ.

3. V-Anvil – Small – Đồ gá chữ V nhỏ

Small V-Anvil for round parts with a diameter between 1 - 4 mm. For UH930, BH3000 and older models.

Đồ gá chữ V nhỏ dùng cho các chi tiết tròn đường kính từ 1 – 4 mm, cho dòng máy UH930, BH3000 và các dòng cũ.

4. V-Anvil – Medium – Đồ gá chữ V trung bình

Medium V-Anvil for round parts with diameter between 15 - 45 mm (0.6 - 1.8 in). For UH930, BH3000 and older models.

Đồ gá chữ V trung bình dùng cho các mẫu tròn đường kính từ 15 – 45 mm (0.6 – 1.8 in), dùng cho dòng UH930, BH3000 và các dòng cũ.

5. V-Anvil – Large – Đồ gá chữ V lớn

For round parts with a diameter between V-Anvil 20 - 60 mm (0.8 - 2.4 in). For UH930, 3000BLD, and older models.

Dùng cho các chi tiết tròn có đường kính 20 – 60 mm (0.8 – 2.4 mm), dùng cho dòng UH930, 3000BLD, và các dòng cũ.

6. V-Anvil - Extra large – Đồ gá chữ V cực kỳ lớn

Extra large V-anvil, for round parts with a diameter between V-Anvil 60-150 mm (2.4 - 5.9 in). For UH930, 3000BLD, and old Wolpert Testor and DiaTestor models.

Đồ gá chữ V cực kỳ lớn dùng cho các mẫu trong đường kính 60 – 150 mm (2.4 – 5.9 in), dùng cho các dòng UH930, 3000BLD, và các dòng cũ như Wolpert Testor và DiaTestor.

7. Stage Micrometer – Bàn trắc vi kế

Stage micrometer for verification of your Brinell Microscope or optical system.

Bàn trắc vi kế dùng để kiểm tra kính hiển vi và hệ thống quang học Brinell.

8. Blind Shield – Vỏ chống chói

Improves contrast of your Universal Hardness testers projection screen in a bright environment. For a more comfortable and accurate Brinell and Vickers measurement. Suitable for UH930 & 971 testers.

Làm giảm sự phản chiếu của màn hình máy đo trong các môi trường nhiều ánh sáng, giúp vận hành thoải mái hơn và cho chính xác hơn khi đo độ cứng Brinellđo độ cứng Vickers, dùng cho dòng UH930 và 971.

9. Indenters Brinell, Vickers & Rockwell – Mũi đo Brinell, Vickers và Rockwell

Indenters and ball penetrators for all Rockwell, Knoop, Vickers and Brinell testing needs. All indenters and penetrators are calibrated in the Wilson Hardness Calibration Laboratory, or by an independent UKAS or DKD laboratory.

Trang bị tất cả các loại mũi đo cần cho phép đo Rockwell, Knoop, VickersBrinell. Tất cả các mũi đo đều được hiệu chuẩn tại phòng thí nghiệm hiệu chuẩn của Wilson Hardness, hoặc bởi phòng thí nghiệm độc lập UKAS hoặc DKD.

10. Chứng nhận

Tất cả các phụ kiện trên đều được cung cấp chính hãng từ nhà sản xuất Wilson Hardness và đã được chứng nhận đi kèm với giấy chứng nhận của NVLAP, DKD hoặc UKAS dựa theo các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm ISO và ASTM.

Các dòng máy đo độ cứng đa năng hãng Wilson HardnessLiên hệ: Bùi Anh Khoa
Email: Bui.anh.khoa@vnmachine.com 
Tel: 0128.267.2482